Regulamin

 1. Zapytania na naszej stronie internetowej www.kupzegarek.pl klient może składać 24 godz. na dobę. Zapytania realizuje się w formie elektronicznej (adres e-mail sklep@kupzegarek.pl ) poprzez prawidłowe wypełnienie danych w okienkach formularza. Zapytanie złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, niedziele i święta realizowane są w następnym dniu roboczym.
 2. Warunkiem dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym jest prawidłowe wypełnienie formularza z zapytaniem i przesłanie go do kupzegarek.pl a następnie dokonanie wpłaty na wskazane w dziale "płatności" konto serwisu.
 3. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty dostarczenia mu produktu, pod warunkiem, ze produkt zostanie zwrócony w stanie nienaruszonym w oryginalnym opakowaniu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Bez śladów używania (zgodnie z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz.U.2000 nr22, poz.271 z pózn.zm). Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy.
 4. Każde zapytanie kierowane do naszego sklepu internetowego kupzegarek.pl jest potwierdzane oraz konsultowane drogą telefoniczną lub e-mailową.
 5. Sklep internetowy kupzegarek.pl zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży produktu w wypadku gdy dane nabywcy są nierzetelne tzn. brak lub błędny adres e-mail lub nr. telefonu.
 6. Kupzegarek.pl zobowiązuje się poinformować telefonicznie lub poprzez e-mail klienta, w przypadku gdy w sklepie brakuje zamawianego produktu. Informujemy o dalszych możliwościach postępowania.
 7. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 8. Dostawa:
  Zamówione przesyłki dostarczamy na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 9. Za zamówienia o wartości do 300 zł brutto koszt dostarczenia przesyłki ponosi osoba zamawiającą. Przy zamówieniach powyżej tej kwoty koszty dostawy pokrywa sprzedawca.
 10. Koszty przygotowania przesyłki pokrywa sprzedawca
 11. Czas dostawy: zależnie od wybranego kuriera
 12. W momencie odebrania przesyłki odbiorca powinien sprawdzić ogólny stan przesyłki (czy opakowanie jest oryginalne zapakowane, opakowanie jest nieuszkodzone itp.).W przypadku stwierdzenia naruszeń należy spisać protokół w obecności kuriera lub listonosza, nie odbierać przesyłki i jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawca.
 13. Przy odbiorze przesyłki należy, w obecności kuriera, otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera lub listonosza i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawca.

  UWAGA!
  Pokwitowanie odbioru jest równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za towar przez kupującego.

  UWAGA!
  Protokół odbioru spisany w obecności kuriera lub listonosza jest jedyna podstawa do uznania reklamacji. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.
 14. Faktura VAT
  Do zakupu może być wystawiona faktura VAT – jeśli klient jest uprawniony do otrzymywania faktury VAT oraz wyrazi taka wole w zamówieniu. Faktura VAT będzie wystawiona po przesłaniu pisemnego upoważnienia do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.
 15. Forma płatności
  Płatności za zakupione towary można dokonać przelewem na rachunek sprzedającego (towar zostanie wysłany po potwierdzeniu wpłaty przez klienta)
 16. Gwarancja jakości, zwrot towaru – gwarancja satysfakcji
  Wszystkie towary zakupione w systemie sprzedaży internetowej objęte są pełną gwarancja producenta. Każdorazowo, jeśli towar tego wymaga, przesyłamy razem z towarem kartę gwarancyjna. Przesyłając towar należy dołączyć dokładny opis reklamacji, podać swój adres, nr telefonu bądź e-mail. Towar musi mieć nienaruszone plomby gwarancyjne (jezeli towar byl w nie fabrycznie zaopatrzony). Ponadto towar powinien byc przesłany w oryginalnym opakowaniu razem ze wszystkimi akcesoriami odebranymi przy zakupie.
 17. Ochrona danych osobowych
  Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) - art. 24 ust.1 - informujemy, ze podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane sa tylko na potrzeby firmy do celów marketingowych i ewidencyjnych związanych z działalnością sklepu. Jednocześnie zapewniamy, ze ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie firma zapewnia, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona przekazana telefonicznie, poczta elektroniczna, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy klientów.
 18. Sklep internetowy kupzegarek.pl sprzedaje wyłącznie towary oryginalne. Wszystkie towary znajdujące w ofercie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, chyba, że z treści ofert wynika inaczej.
 19. Złożenie zamówienia (dokonanie przedpłaty) oznacza akceptację powyższych warunków.

Podaj model zegarka
(paska Hirsch)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011